Máy sấy bát Canzy CZ-100G

9.880.000đ 5.490.000 đ

Máy sấy bát Canzy CZ-1006

9.980.000đ 5.450.000 đ

Máy sấy bát capri GS-606 (Tròn)

10.680.000 ₫ 9.248.400 đ

Máy sấy bát capri CR/GS-606

12.680.000 ₫ 9.248.400 đ

Máy sấy bát capri CR-909KT

9.680.000 ₫ 11.555.400 đ

Máy sấy bát capri CR-908KT

8.880.000 ₫ 10.136.000 đ

Máy sấy bát capri CR-907KT

6.280.000 ₫ 9.236.000 đ

Máy sấy bát Sevilla SV-B138

9.880.000 ₫ 9.199.000 đ

Máy sấy bát Sevilla SV-338

6.880.000 ₫ 8.899.000 đ

Máy sấy bát Binova BI-333-MSB

9.800.000 ₫ 6.040.000 đ