Máy hút mùi Taka TK-1290M

6.650.000 đ 2.123.000 đ

Máy hút mùi Taka HA70E

4.850.000 đ 1.463.000 đ

Máy Hút Mùi Taka TK-1270M

6.450.000 đ 1.983.000 đ

Máy hút mùi Taka HA80RC

9.500.000 đ 3.477.000 đ

Máy hút mùi Taka HA70I

4.850.000 đ 1.573.000 đ

Máy hút mùi Taka HD19E

13.800.000 đ 2.600.000 đ

Máy hút mùi Taka HD19I

13.800.000 đ 4.517.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-170L

4.500.000 đ 3.235.000 đ

Máy hút mùi Taka HA60RC

8.800.000 đ 2.472.000 đ

Máy hút mùi Taka TK 109P

7.200.000 đ 2.374.000 đ