Máy hút mùi Kaff KF-70LH

12.800.000 ₫ 7.850.000 đ

Máy hút mùi Kaff KF-GB029

7.680.000 ₫ 3.950.000 đ

Máy hút mùi Kaff KF-GB027

7.280.000 ₫ 3.990.000 đ

Máy hút mùi Kaff KF-TL700

5.380.000 ₫ 3.200.000 đ

MÁY HÚT MÙI KAFF KF-TL600

5.080.000 ₫ 2.990.000 đ

MÁY HÚT MÙI KAFF KF-888I

4.860.000 ₫ 2.930.000 đ

MÁY HÚT MÙI KAFF KF-788I

4.480.000 ₫ 2.610.000 đ

MÁY HÚT MÙI CỔ ĐIỂN KF-688I

4.280.000 ₫ 2.590.000 đ

MÁY HÚT MÙI KAFF KF-70I

4.120.000₫ 2.690.000 đ

MÁY HÚT MÙI KAFF KF-700W

3.980.000 ₫ 2.400.000 đ