Bếp từ đôi Kangaroo KG438I

7.780.000 đ 5.499.000 đ