Bếp từ Electrolux EHC726BA

15.590.000 đ 5.597.000 đ

Bếp điện từ Electrolux EHI727BA

16.590.000 đ 3.399.000đ