Bếp từ đôi Steiger STG-IDK200

16.500.000đ 11.989.000 đ

Bếp từ Electrolux EHC726BA

15.590.000 đ 5.944.000 đ

Bếp điện từ Electrolux EHI727BA

16.590.000 đ 3.975.000 đ