Máy hút mùi Kaff KF-IS606HG

23.200.000 ₫ 11.240.000đ

Máy hút mùi Kaff KF- LUX AT90FH

20.800.000 ₫ 10.789.000đ

Máy hút mùi Kaff KF- LUX AT70FH

18.800.000 ₫ 10.789.000đ

Máy hút mùi Kaff KF- LUX AT90H

19.000.000 ₫ 9.905.000đ

Máy hút mùi Kaff KF- LUX AT70H

18.000.000 ₫ 8.899.000đ

Máy hút mùi Kaff KF-IS991GH

16.800.000 ₫ 10.752.000đ

Máy hút mùi Kaff KF-AT70LH

16.800.000 ₫ 8.882.000đ

Máy hút mùi Kaff KF-991

12.800.000 ₫ 5.312.000đ

Máy hút mùi Kaff KF-771

10.800.000 ₫ 4.651.000đ

Bếp Từ Thông Minh KAFF KF–HIDE868I

42.800.000₫ 23.430.000đ