Bếp điện từ Faro FR1 21V

15.980.000 đ 14.220.000 đ

Bếp từ Faro FR1-2089

5.890.000 đ 3.000.000 đ

Bếp điện từ Faro FR2-2189

17.890.000 đ 12.304.000 đ

Bếp điện từ Faro FR2-12K

27.890.000 đ 21.464.000 đ

Bếp điện từ Faro FR2 3189

18.980.000 đ 16.719.000 đ

Máy hút mùi Faro FR2-970TG

16.200.000 đ 17.024.000 đ

Bếp 2 từ Faro FR2-2089

16.890.000 ₫ 17.609.000 đ

Bếp 3 từ Faro FR2-3089

19.890.000 ₫ 17.485.000 đ

BẾP TỪ FARO FR2-2C

2.700.000 đ 8.349.000 đ

BẾP TỪ FARO FR2-4089

37.890.000 đ 25.749.000 đ