Bếp điện từ Taka IR2A1

13.800.000 ₫ 2.543.000 đ

Bếp điện từ Taka IR3A

16.800.000 ₫ 5.865.000 đ