Bếp Điện Từ Lorca LCE-806

11.290.000 đ 7.899.000 đ