Bếp Điện Từ Fandi FD-226IH

11.350.000 đ 10.000.000đ

Bếp Điện Từ Fandi FD-020IH

15.900.000đ 13.990.000đ

Bếp Điện Từ Fandi FD-010IH

17.990.000 đ 14.990.000đ

Bếp Điện Từ Fandi FD-322IH

17.500.000đ 16.990.000đ