Bếp điện từ GIR2-721T 3900W

16.890.000đ 10.548.000 đ

BẾP ĐIỆN TỪ TAKA IR2B

8.500.000đ 2.226.000 đ

Bếp điện từ Cata IT722

14.900.000 đ 8.489.000 đ

Bếp điện Cata TCD 772

12.000.000 đ 5.866.000 đ

Bếp điện từ Cata IT 772

16.000.000đ 4.767.000 đ

Bếp điện từ Cata IT 773 BK

18,500,000 ₫ 4.758.000 đ